Stránka 1 z 4

Xenóny / HID: Prestavba, dorábanie ...ako je to

PoslaťNapísal: 16 Nov 2010, 15:57
od Patricius
homologizácia- overenie zhodnosti, podobnosti

čiže, ak si dám do Vectry B, C(či do iného modelu kde sa zároveň montovali aj halogénové aj xenónové svetlá) originál xenón montovaný(výrobcom) do daného vozu so všetkými súčasťami(reflektory, výbojky, štartéry, kabeláž, ostrekovače, gyroskopy), ďalší postup by mal byť:

1. osloviť výrobcu, alebo zástupcu výrobcu motorového vozidla, aby vydal doklad o zhode - čiže homologizáciu, či podobnosti(predpokladám, že bude treba návšteva a posúdenie montáže, prestavby)
2. návšteva odboru dopravy(nie DI) s posudkom(homologizáciou) v mieste prihlásenia vozidla a požiadanie o zápis do TP(rovnaký postup ako som absolvoval pri zápise alternatívneho rozmeru kolies)

Toto je myslím logický postup, a pokiaľ to niekto nevyvráti, postupoval by som takto.

Otázne je, ako postupovať a či je to vôbec možné, ak si niekto dá dodatočne do auta neoriginálny xenón, možno aj certifikovanú sadu.
:?: :?: :?:

prestavby na HID ...čítajte Upozornenie

našiel som:
Illegal HID Convesion Kits Explained

No a nakoniec si môžte stiahnuť dokument a čítať... http://www.testek.sk/files/xenon.pdf ...z vyhlášky

Prípadne aj tu(bez obrázkov):
Výmena halogénových svetlometov za xenónové
Zákon č. 725/2004 Z. z. v paragrafe 21 ods. 2 písm. b) zakazuje v premávke na pozemných
komunikáciách používať vozidlo, ktoré sa nezhoduje so schváleným typom, alebo na ktorom boli
vykonané neoprávnené zásahy do systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky. Ak
sa zistí, že k takejto úprave vozidla prišlo, môže byť prevádzkovateľovi vozidla od obvodného úradu
pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie uložená pokuta 331,94 eur podľa § 107 odsek 3 zákona
a vozidlo v konečnom dôsledku podľa paragrafu 24 ods. 3 písm. b) a c) zákona vyradené z premávky
na pozemných komunikáciách natrvalo. Tieto ustanovenia sa vzťahujú aj na náhradu pôvodných
svetlometov s halogénovou žiarovkou za svetlomety s výbojkovým svetelným zdrojom (tzv. xenónové).
Pre svetelné zariadenia vozidiel sa v Slovenskej republike vyžaduje európske schválenie, a to buď
podľa predpisov EHK OSN, alebo podľa smerníc ES/EHS. Schválené zariadenia sú označené
príslušnou schvaľovacou značkou. V blízkosti schvaľovacej značky svetlometov sa nachádzajú ďalšie
symboly a označenia, z ktorých sa dá okrem iného zistiť, aký svetelný zdroj má byť v danom prípade
použitý (podrobnejšie v prílohe č. 1). Práve podľa označenia svetelného zdroja svetlometu pri
schvaľovacej značke možno odhaliť najjednoduchšie prípady nelegálneho nahradenia
pôvodnej žiarovky výbojkou v svetlometoch, ktoré boli schválené na použitie výlučne s
halogénovými žiarovkami.
Zo schvaľovacích predpisov upravujúcich podmienky montáže zariadení na osvetlenie a svetelnú
signalizáciu vozidiel vyplýva, že montáž svetlometov so svetelným zdrojom, ktorý má svetelný
tok vyšší ako 2000 lúmenov (to sa týka najmä svetlometov s výbojkami), je možná výhradne
v kombinácii so schváleným zariadením na čistenie svetlometov a zariadením na automatické
nastavovanie sklonu stretávacích svetlometov (statickým alebo dynamickým, bližšie popísané
v prílohe č. 2). Dôvodom týchto požiadaviek je, že nečistoty na krycom skle alebo nesprávne
nastavený sklon svetlometu (napríklad už pri zaťažení batožinového priestoru v zadnej časti vozidla)
môžu spôsobiť oslnenie vodičov vozidiel idúcich v protismere, obzvlášť nepríjemné a nebezpečné
práve pri svetlometoch svietiacich s vyšším svetelným tokom. Nelegálne úpravy spočívajúce
v náhrade halogénových svetlometov výbojkovými možno často identifikovať podľa
pôvodného zariadenia na nastavenie sklonu stretávacích svetlometov manuálne ovládaného
z miesta vodiča a chýbajúceho zariadenia na čistenie svetlometov. V danom prípade môže byť
samotný vymenený svetlomet schválený na použitie s výbojkou (označený príslušným symbolom „D“
pri schvaľovacej značke), ostatné znaky na vozidle však jasne svedčia o neoprávnenom zásahu.
Legálnym spôsobom, ako vozidlo dodatočne vybaviť xenónovými svetlometmi, je odborná montáž
sady (systému) xenónových svetlometov obsahujúcej všetky požadované zariadenia, ktorá je na tento
účel a pre konkrétny typ vozidla schválená. Takáto sada je spravidla v porovnaní s nelegálnou
úpravou výrazne drahšia.
Keďže vybavenie vozidla xenónovými svetlometmi sa do osvedčenia o evidencii nevyznačuje,
odhalenie nelegálnej montáže je možné len na základe prehliadky príslušných častí vozidla. Postup
kontroly možno zhrnúť do nasledujúcich bodov:
1. Identifikácia svetlometu (schvaľovacia značka, symbol zdroja svetla pri schvaľovacej značke,
príslušnosť svetlometu ku kontrolovanému vozidlu) a posúdenie toho, či mu namontovaný zdroj
svetla skutočne zodpovedá.
2. Kontrola zariadenia na čistenie svetlometov (posúdenie montáže na vozidle, prípadne kontrola
funkčnosti).
3. Kontrola zariadenia na automatické nastavovanie sklonu svetlometov (identifikácia jednotlivých
súčastí zariadenia a ich montáže na vozidle, prípadne kontrola funkčnosti, ak ide o dynamické
zariadenie).
TESTEK, s.r.o., poverená technická služba technickej kontroly vozidiel
2
Príloha č.1
Schvaľovacie značky svetlometov
Príklady akceptovaných schvaľovacích (homologizačných) značiek EHK OSN (vľavo) a ES (vpravo).
Číslo v značke je rozlišovacím znakom krajiny, v ktorej bolo príslušné schválenie udelené, a môže byť
odlišné od číslice 1 uvedenej v príkladoch:
Symboly pri schvaľovacích značkách svetlometov a ich význam (sú obdobné pre oba druhy
akceptovaných schvaľovacích značiek):
3
Niektoré časti svetlometov, napr. krycie alebo rozptylové sklá, môžu byť použiteľné vo viacerých
vyhotoveniach (s rôznymi svetelnými zdrojmi). Potom sú označené alternatívne podľa príkladu na
obrázku. Tie ich časti, ktoré sa dajú použiť len pre jedno vyhotovenie s konkrétnym svetelným
zdrojom, už nesú len jedno z označení:
4
Schvaľovacia značka môže byť aj spoločná, pre viaceré svetelné zariadenia v skupinovom svetle:
Symbol  pri obrysovom svetle označuje smer väčšieho vyžarovacieho uhlu – šípka musí smerovať
od stredu vozidla.
5
Príloha č.2
Statický a dynamický systém automatického nastavovania sklonu svetlometov
Statické automatické zariadenie na prispôsobenie sklonu svetlometov:
Funguje tak, že riadiaca jednotka prijíma signály o polohe karosérie z nápravových snímačov a signál
o rýchlosti z elektronického tachometra alebo jednotky ABS (určuje, či vozidlo stojí, alebo sa
pohybuje). Reguluje len dlho pretrvávajúce náklony karosérie – napr. statické rozloženie zaťaženia pri
rozjazde alebo rozloženie zaťaženia pri jazde konštantnou rýchlosťou.
Dynamické automatické zariadenie na prispôsobenie sklonu svetlometov:
Pracuje v dvoch režimoch – statický režim funguje pri jazde konštantou rýchlosťou, dynamický (s
rýchlejšou reguláciou) sa zapína pri akcelerácií a brzdení.
Komponenty a činnosť automatického zariadenia na prispôsobenie sklonu svetlometov:
podľa: Vlk F.:Elektrická zařízení motorových vozidel, Brno 2005,
http://www.meeknet.co.uk/E38/E38_Xenon_Lights.pdf
6
Príloha č.3
Súčasti systému súvisiaceho s montážou xenónových svetlometov
podľa: http://www.hella.de a http://www.meeknet.co.uk/E38/E38_Xenon_Lights.pdf

PoslaťNapísal: 16 Nov 2010, 16:30
od dušan992
pokial ja viem resp. čo som počítal po nete ak sa tvoj model auta dal vybaviť xenonovmi svetlami tak to môžeš domontovať, ale musíš mať všetko čo ktomu treba-funkčné ostrekovače,automatické nastavovanie,.... a pre úplnosť aj vymeniť panel kde sa nastavujú svetlá za taky kde to koliesko nie je.v tom článku je napísané že:
Keďže vybavenie vozidla xenónovými svetlometmi sa do osvedčenia o evidencii nevyznačuje,
odhalenie nelegálnej montáže je možné len na základe prehliadky príslušných častí vozidla
.

neviem prečo by si mal oslovovať výrobcu.sme v EU a ak je na výrobku eurppska homologizácia tak čo ti on pomôže.aj tak ti povie že to nie je možné alebo že oni nič také nevydávajú.alebo si to nechaj urobiť v opli a bude ta to stáť velmi vela €. ked bude chcieť policajt alebo technik na STK kontrolovať ako je to namontované tak je to huj a nech si demontuje nárazník nech si donesie zvihák,....

PoslaťNapísal: 16 Nov 2010, 16:51
od Pežot
Teraz trošku nerozumiem aká je otázka, alebo je to len konštatovanie? :?

PoslaťNapísal: 16 Nov 2010, 16:53
od Patricius
dušan992 nepochopil si správne môj príspevok.

Ja sa nehádam, len vysvetľujem možnosť, ako je možné legálne zmeniť čokoľvek na už vyrobenom a schválenom (homologizovanom) aute, ktoré má svoj vlastný a jedinečný VIN code (kde sa v našom prípade nedočítaš o xenónoch).

To čo vidíme na cestách: oslňujúci xenón, HID sady bez ostrekovačov...všelijaké modré svetlá a iné chuťovky ...je už problém represie polície.

Ako som spomenul v príspevku, nemal som korektný rozmer pneumatík v TP a za 10 rokov prevádzky to nikomu nevadilo. Lenže nakoľko nerád platím pokuty (musia im stačiť peniaze z rozpočtu), chcem mať všetko na poriadku a toto je cesta, nie pre STK, nie pre políciu, ale pre mňa.

Pretože v tom aute sa nevozím len ja, ale aj moja rodina, známy a hazardovať s ich zdravím pretože nechtiac niekoho oslním a on to do mňa naparkuje čelne v 100ke, na to nemám žalúdok.

PoslaťNapísal: 16 Nov 2010, 16:56
od Patricius
Pežot otázka nie je. Len čítam príspevky o prestavbách a nielen xenónov a snažil som sa zistiť ako sa vlastne veci majú a podeliť sa aj s vami :roll:

PoslaťNapísal: 16 Nov 2010, 16:59
od Pežot
Aha, no lebo podľa zákona musíš mať ostrekovače a automatické nastavenie výšky podľa zaťaženia ... či Ti k tomu niečo povie výrobca, resp. díler, ťažko povedať :?

PoslaťNapísal: 16 Nov 2010, 17:19
od dušan992
ak máš všetko namontované a homologované ako je v predpisoch-paragrafoch tak si zbytočne paranoidný.kolesá musíš mať v TP zapísané tam to pred policajtom neukecáš.takisto od folii,športového výfuku,... musíš mať certifikát pri sebe, ale napríklad tie xenony by policajt ťažko dokazoval.on si može skontrolovať či máš automatické nastavovanie,či ti striekaju ostrekovače,či tam ten panel s kolieskom máš/nemáš a ked to sedí tak za čo by ťa mal pokutovať.Ja som sa už veľakrát s policajtom hádal až kým som si nepresadil pravdu a fakt že nemá dôkaz o mojom priestupku a pustil ma.síce nasratý ale bez pokuty.
sorry že som nepochpil tvoj príspevok.

PoslaťNapísal: 16 Nov 2010, 17:45
od Miro Kohut
ja mam xenony origo,pokazil sa mi vypinac svetiel tak som tam dal s koleckom :wink: ,pri kontrole mi policajt povie ze mam nelegalne xenony? zujmave

PoslaťNapísal: 16 Nov 2010, 17:51
od Pežot
Miro asi záleží od toho, či to kolečko funguje :) pri jeho pootočení by sa nemali pohnúť svetlá :lol:

PoslaťNapísal: 16 Nov 2010, 17:55
od Miro Kohut
nefunguje

PoslaťNapísal: 16 Nov 2010, 17:56
od dušan992
nie že su nelegalne ale bude to vyzerať že si ich dorábal.lebo pôvodne to tam nemá byť. neviem či by ho presvedčilo že to je odpojené ale malo by + ked povieš, že sa ti povodne pokazilo a toto bolo lacnejsie :D . neviem ako su dopravný policajti v obraze s niektorími sučiastkami u roznych modelov aut. čo policaj to iný prístup a iný výklad/pochopenie toho istého zákona.

PoslaťNapísal: 16 Nov 2010, 18:00
od Pežot
Som zvedavý, kto bude buzerovať niekoho na Omege ... potom už len podať sťažnosť na zneužitie právomoci :) ináč to nevidím :lol:

PoslaťNapísal: 16 Nov 2010, 20:34
od macil
Chlapi, nie je o čom polemizovať. Všetko je jasne napísané v citácii a aj odkaze na znenie zákona od Patriciusa.

Re: Xenóny / HID: Prestavba, dorábanie ...ako je to

PoslaťNapísal: 16 Nov 2010, 21:33
od iurai
Patricius píše:homologizácia- overenie zhodnosti, podobnosti

čiže, ak si dám do Vectry B, C(či do iného modelu kde sa zároveň montovali aj halogénové aj xenónové svetlá) originál xenón montovaný(výrobcom) do daného vozu so všetkými súčasťami(reflektory, výbojky, štartéry, kabeláž, ostrekovače, gyroskopy), ďalší postup by mal byť:

1. osloviť výrobcu, alebo zástupcu výrobcu motorového vozidla, aby vydal doklad o zhode - čiže homologizáciu, či podobnosti(predpokladám, že bude treba návšteva a posúdenie montáže, prestavby)
2. návšteva odboru dopravy(nie DI) s posudkom(homologizáciou) v mieste prihlásenia vozidla a požiadanie o zápis do TP(rovnaký postup ako som absolvoval pri zápise alternatívneho rozmeru kolies)

Toto je myslím logický postup, a pokiaľ to niekto nevyvráti, postupoval by som takto.priznam sa, ze tomu nerozumiem.

pokial zmena na aute vyzaduje schvalenie, tak o nej rozhoduje OU, odbor dopravy a ten urcuje pravidla. napriklad ci nariadi skusobnu, alebo postaci posudok z TK, atd...

co s tym ma vyrobca auta ?

PoslaťNapísal: 16 Nov 2010, 21:39
od Pežot
iurai niekedy stačí vyhlásenie výrobcu, že je daný komponent použiteľný na vozidle :)

Re: Xenóny / HID: Prestavba, dorábanie ...ako je to

PoslaťNapísal: 30 Dec 2010, 23:14
od Fifčok
Patricius píše:ak si dám do Vectry B, C(či do iného modelu kde sa zároveň montovali aj halogénové aj xenónové svetlá) originál xenón montovaný(výrobcom) do daného vozu so všetkými súčasťami(reflektory, výbojky, štartéry, kabeláž, ostrekovače, gyroskopy), ďalší postup by mal byť:

1. osloviť výrobcu, alebo zástupcu výrobcu motorového vozidla, aby vydal doklad o zhode - čiže homologizáciu, bla bla bla ....


Nechapem prečo by si mal niekoho oslovovať aby ti potvrdil že máš na aute vlastne originál diel.... :roll:
myslim ze ak zozenies napr. nejaku vectru kde budu od vyroby xenony a prehodis si ich na svoje auto zo vsetkym co k tomu patri tak ani na odbornej kontrole nezistia ze to dorabane ... cisa mylim?

PoslaťNapísal: 30 Dec 2010, 23:15
od langdon2
neviem Filip, ci mas celkom pravdu...tusim ze Xenony by mali byt zapisane aj v TP

PoslaťNapísal: 30 Dec 2010, 23:33
od Miro Kohut
langdon2 píše:neviem Filip, ci mas celkom pravdu...tusim ze Xenony by mali byt zapisane aj v TP
ja nemam a neboli ani v talianskom ani českom TP

PoslaťNapísal: 30 Dec 2010, 23:36
od Fifčok
ja som este u nikoho tusim nevidel zapisane xenony v technicaku .. ale hadat sa nebude ... lebo niesom si isty ci to tam ma alebo ne byt .. :roll:

PoslaťNapísal: 30 Dec 2010, 23:38
od Pežot
Nemusia byť ... resp. tie od výroby nie ... dorábané sa niekedy zapisujú, ale len na vozidlá, ktoré neboli vyrobené sériovo s xenonmi, teda tak som si to vyložil ja, podľa toho s čím som sa stretol :)